ZP/80/2018 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń oraz sprzętu medycznego wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: