ZP/73/2018 Usługa kompleksowej całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów Instytutu „CZMP”. Konwojowanie walorów pieniężnych wraz z ochroną fizyczną spełniająca wymagania obowiązujących przepisów.

Treść ogłoszenia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: