ZP/95/2018 – Dostawa obłożeń jednorazowych – sterylnej osłony na uchwyt do lampy Kendromed SIM LED 7000/7000 dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: