ZP/106/2018 – Dostawa akcesoriów do podciśnieniowego systemu leczenia ran NPWC dla Instytutu „CZMP”. W załączeniu pliki.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: