ZP/107/2018 – Dostawa wedulizumabu stosowanego w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna i leków stosowanych w leczeniu nowotworów dla Instytutu “CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: