ZP/110/2018 – Zakup zintegrowanego z angiografem AlluraXper FD20 systemu EchoNavigacji wraz z redukcją dawki promieniowania dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: