ZP/121/2018 – Zakup wyposażenia do Banku Mleka Kobiecego umożliwiającego realizację zadania „utworzenie Banku Mleka Kobiecego w Instytucie „CZMP” zgodnie z programem „Za Życiem”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: