ZP/123/2018 – Dostawa materiałów budowlanych, baterii, akumulatorków, nici lnianych (szpagat), drutów, plomb aluminiowych oraz gum do KTG dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: