ZP/126/2018 – Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu “CZMP”

dla Instytutu “CZMP” prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/3023/details

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się

z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 576 87 90 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl