ZP/128/2018 – Dostawa odczynników diagnostycznych, krążków do oznaczania lekowrażliwości, e-testów oraz odczynników do diagnostyki biochemicznej drobnoustrojów dla Instytutu “CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: