ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019

    Archiwum:
2018,2017,2016201520142013

 

2019.03.26 ZP/42/2019 Usługa odbioru odpadów medycznych wytworzonych w Instytucie “CZMP”.
2019.03.25 ZP/40/2019 Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w przeszczepach więzadeł dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2019.03.22 ZP/38/2019 Zakup usług telekomunikacyjnych dla Instytutu „CZMP”, w celu zapewnienia łączności telefonicznej
2019.03.22 ZP/35/2019 Dostawa pasków do oznaczania stężenia glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów dla Instytutu “CZMP”
2019.03.21 ZP/34/2019 Dostawa szantów pęcherzowo-owodniowych i balonów do tamponady macicy dla Instytutu „CZMP”
2019.03.13 ZP/33/2019 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”
2019.03.08 ZP/31/2019 Dostawa druków, książek zakładowych i recept dla lekarzy dla Instytutu “CZMP”
2019.03.07 ZP/30/2019 Dostawa smoczków jednorazowych i wielorazowych na butelki i RTF-y dla Instytutu „CZMP”
2019.03.07 ZP/32/2019 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie leczenia hipercholesterolemii rodzinnej dla Instytutu „CZMP”
2019.03.07 ZP/29/2019 Dostawa Nusinersenu – leku stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP”
2019.03.05 ZP/28/2019 Dostawa środków leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2019.03.05 ZP/21/2019 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy dla Instytutu “CZMP”
2019.03.05 ZP/22/2019 Dostawa odczynników do cytometru przepływowego FACSCanto będącego własnością ICZMP, zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do badań metodą CLIA wraz z dzierżawą analizatora oraz testów diagnostycznych do oznaczeń przeciwciał algergenowo-swoistych w klasie IgE wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”.
2019.03.01 ZP/24/2019 Dostawa opatrunków oraz akcesoriów do podciśnieniowego systemu leczenia ran (NPWC) dla Instytutu „CZMP”
2019.02.28 ZP/23/2019 Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem mikromacierzy CGH dla Instytutu „CZMP”
2019.02.28 ZP/13/2019 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2019.02.22 ZP/20/2019 Dostawa anatomicznych ekspanderów i protez stosowanych w zabiegach rekonstrukcji piersi po mastektomii dla Instytutu „CZMP”
2019.02.20 ZP/19/2019 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu “CZMP”.
2019.02.15 ZP/18/2019 Zakup usług telekomunikacyjnych dla Instytutu „CZMP”, w celu zapewnienia łączności telefonicznej
2019.02.14 ZP/17/2019 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu “CZMP”.
2019.02.14 ZP/14/2019 Dostawa akcesoriów stosowanych w leczeniu wodogłowia dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
2019.02.13 ZP/16/2019 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2019.02.07 ZP/15/2019 Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”.
2019.02.05 ZP/12/2019 Dostawa masek krtaniowych, cewników stosowanych w zabiegach fetoskopowych oraz cewników pępowinowych dla Instytutu “CZMP”
2019.01.31 ZP/11/2019 Dostawa tlenku azotu w azocie dla Instytutu “CZMP”.
2019.01.30 ZP/10/2019 Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych przeprowadzanych w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2019.01.23 ZP/9/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu do dializoterapii dla Instytutu „CZMP”
2019.01.22 ZP/8/2019 Dostawa odczynników diagnostycznych do identyfikacji pałeczek E. Coli oraz testów do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów Gram-ujemnych i Gram-dodatnich dla Instytutu “CZMP”.
2019.01.21 ZP/6/2019 Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2019.01.17 ZP/7/2019 Dostawa opakowań do sterylizacji dla Instytutu „CZMP”
2019.01.16 ZP/1/2019 Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2019.01.10 ZP/4/2019 Dostawa płynów do dializ i terapii nerkozastępczej dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu “CZMP”.
2019.01.09 ZP/5/2019 Remont korytarza Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2019.01.08 ZP/2/2019 Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”
2019.01.04 ZP/3/2019 DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN LUDZKICH DLA INSTYTUTU „CZMP”