ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019

Archiwum:
2018,2017,2016201520142013

 

2019.02.15 ZP/18/2019 Zakup usług telekomunikacyjnych dla Instytutu „CZMP”, w celu zapewnienia łączności telefonicznej
2019.02.14 ZP/17/2019 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu “CZMP”.
2019.02.14 ZP/14/2019 Dostawa akcesoriów stosowanych w leczeniu wodogłowia dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
2019.02.13 ZP/16/2019 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2019.02.07 ZP/15/2019 Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”.
2019.02.05 ZP/12/2019 Dostawa masek krtaniowych, cewników stosowanych w zabiegach fetoskopowych oraz cewników pępowinowych dla Instytutu “CZMP”
2019.01.31 ZP/11/2019 Dostawa tlenku azotu w azocie dla Instytutu “CZMP”.
2019.01.30 ZP/10/2019 Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych przeprowadzanych w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2019.01.23 ZP/9/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu do dializoterapii dla Instytutu „CZMP”
2019.01.22 ZP/8/2019 Dostawa odczynników diagnostycznych do identyfikacji pałeczek E. Coli oraz testów do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów Gram-ujemnych i Gram-dodatnich dla Instytutu “CZMP”.
2019.01.21 ZP/6/2019 Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2019.01.17 ZP/7/2019 Dostawa opakowań do sterylizacji dla Instytutu „CZMP”
2019.01.16 ZP/1/2019 Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2019.01.10 ZP/4/2019 Dostawa płynów do dializ i terapii nerkozastępczej dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu “CZMP”.
2019.01.09 ZP/5/2019 Remont korytarza Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2019.01.08 ZP/2/2019 Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”
2019.01.04 ZP/3/2019 DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN LUDZKICH DLA INSTYTUTU „CZMP”