ZP/078/2014

 

Dostawa testów do oznaczania czasu krzepnięcia krwi wraz z dostawą analizatorów dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: