Zamówienia Publiczne 2020

Archiwum:
2019, 2018,2017,2016201520142013

2020.05.21 ZP/66/2020 Dostawa butelek sterylnych z nakrętkami jednorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
2020.05.18 ZP/65/2020 Dostawa urządzenia UTM (firewall) wraz z narzędziem do zbierania i analizowania logów oraz zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP”
2020.05.18 ZP/63/2020 Dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”
2020.05.18 ZP/59/2020 Dostawa leków stosowanych w programach lekowych oraz chemioterapii chorób nowotworowych dla Instytutu „CZMP”
2020.05.15 ZP/15/2020 Dostawa biologicznych i mechanicznych zastawek serca dla Instytutu „CZMP”
2020.05.08 ZP/61/2020 Dostawa odczynników do badań immunofluorescencyjnych dla Zakładu Patomorfologii Instytutu „CZMP”
2020.05.04 ZP/55/2020 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych i inwazyjnych dla Instytutu „CZMP”
2020.05.04 ZP/58/2020 Dostawa procesorów dźwięku i implantów ślimakowych dla Kliniki Otolaryngologii Instytutu „CZMP”
2020.04.30 ZP/54/2020 Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych  dla Instytutu „CZMP”
2020.04.28 ZP/57/2020 Dostawa implantów ślimakowych dla Instytutu „CZMP”
2020.04.28 ZP/49/2020 Dostawa żeli i osłonek medycznych dla Instytutu „CZMP”
2020.04.23 ZP/47/2020 Dostawa pampersów, pieluch jednorazowych i pieluchomajtek dla Instytutu „CZMP”
2020.04.23 ZP/53/2020 Roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń Oddziału Gastroenterologii w budynku szpitalnym „B” Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2020.04.23 ZP/48/2020 Dostawa bielizny szpitalnej dla Instytutu „CZMP”
2020.04.22 ZP/56/2020 Usługa
serwisowania:
1.    systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,
2.    aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,
3.    systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.,
4.    sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej,
dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2020.04.21 ZP/37/2020 Dostawa akcesoriów stosowanych w systemie ciągłego monitorowania parametrów oddechowo-krążeniowych w warunkach OIT dla Instytutu „CZMP”.
2020.04.15 ZP/39/2020 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP”
2020.04.09 ZP/52/2020 Usługa serwisowania:
1.    systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,
2.    aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,
3.    systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.,
4.    sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej,
dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2020.04.09 ZP/50/2020 Dostawa mebli dla Apteki Szpitalnej Instytutu „CZMP”
2020.04.08 ZP/34/2020 Dostawa artykułów biurowych, piśmiennych i akcesoriów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
2020.04.08 ZP/51/2020 Dostawa dostawa lóż laminarnych dla Apteki Szpitalnej Instytutu „CZMP”
2020.04.06 ZP/44/2020 Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania EDM oraz elektronicznych usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
2020.04.01 ZP/33/2020 Dostawa sprzętu do dializy otrzewnowej oraz sprzętu do długotrwałej chemioterapii dla Instytutu „CZMP”
2020.03.31 ZP/42/2020 Dostawa baterii i akumulatorków dla Instytutu „CZMP”
2020.03.31 ZP/46/2020 Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2020.03.27 ZP/41/2020 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych i inwazyjnych dla Instytutu „CZMP”
2020.03.27 ZP/40/2020 Dostawa zestawów odczynnikowych oraz sprzętu zużywalnego do wykonania badań typu ANA-profil metodą immunoblot wraz z dzierżawą czytnika i oprogramowania dla Instytutu „CZMP”
2020.03.25 ZP/43/2020 Usługa serwisowania:
1. systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,
2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,
3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.,
4. sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej,
dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2020.03.25 ZP/35/2020 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”
2020.03.24 ZP/4/2020 Dostawa dwujamowych rozruszników oraz elektrod nasierdziowych do stymulacji serca dla Instytutu „CZMP”.
2020.03.24 ZP/45/2020 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: „roboty budowlane mające na celu modernizację zasilania stacji transformatorowych SO3 i SO4 w budynku „A” oraz SO2 w budynku „B” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP”
2020.03.23 ZP/38/2020 Dostawa substancji oraz preparatów do sporządzania leków recepturowych dla Instytutu „CZMP”
2020.03.18 ZP/32/2020 Usługa prania bielizny szpitalnej i hotelowej dla Instytutu „CZMP”
2020.03.17 ZP/36/2020 Usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów wytworzonych w Instytucie „CZMP”
2020.03.16 ZP/23/2020 Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
2020.03.10 ZP/29/2020 Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych w Instytucie „CZMP”
2020.03.06 ZP/31/2020 Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących.
2020.03.05 ZP/30/2020 Usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów wytworzonych w Instytucie „CZMP”
2020.03.05 ZP/17/2020 Dostawa środków do uzdatniania wody, eksploatacji basenów i neutralizacji ścieków dla Instytutu „CZMP”
2020.03.03 ZP/28/2020 Dostawa odczynników diagnostycznych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego dla Instytutu „CZMP”
2020.02.27 ZP/24/2020 Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
2020.02.19 ZP/20/2020 Dostawa odczynników dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2020.02.18 ZP/11/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
2020.02.17 ZP/21/2020 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu „CZMP”
2020.02.17 ZP/13/2020 Dostawa zestawów do izolacji DNA metodą kolumienkową wraz z zestawem niezbędnym do wykonania oznaczeń, zestawów do oznaczania alleli związanych z celiakią (HLADQ2 i DQ8) metodą PCR i odwrotnej hybrydyzacji kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą dodatkowego wyposażenia niezbędnego do wykonania badań oraz testów do oznaczania autoprzeciwciał metodą CLIA wraz z dzierżawą analizatora, sprzętu dodatkowego i akcesoriów niezbędnych do wykonania badań dla Instytutu „CZMP”
2020.02.17 ZP/22/2020 Dostawa płynów infuzyjnych dla Instytutu „CZMP”
2020.02.17 ZP/18/2020 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu „CZMP”
2020.02.12 ZP/9/2020 Dostawa butów operacyjnych, regałów i wózków na buty dla Instytutu „CZMP”.
2020.02.12 ZP/19/2020 Dostawa odczynników do sekwencjonowania dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2020.02.10 ZP/16/2020 Wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”
2020.02.06 ZP/7/2020 Dostawa sprzętu do badań laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2020.02.05 ZP/12/2020 Dostawa produktu leczniczego – Nusinersenu – stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP”
2020.02.04 ZP/14/2020 Roboty budowlane mające na celu modernizację zasilania stacji transformatorowych SO3 i  SO4 w budynku „A” oraz SO2 w budynku „B” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP”.
2020.02.04 ZP/6/2020 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”
2020.02.03 ZP/10/2020 Dostawa systemów siatkowych stosowanych w leczeniu zaburzeń statyki przedniej ściany pochwy oraz taśm stosowanych w leczeniu nietrzymania moczu dla Instytutu „CZMP”.
2020.02.03 ZP/8/2020 ZP/8/2020 – Dostawa zestawów odczynników do wykrywania płodowych krwinek czerwonych, odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunoserologicznego, testów MIC, zestawów transportowo-namnażających oraz zestawów odczynnikowych, mat. kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”
2020.02.03 ZP/5/2020 ZP/5/2020 – Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2020.01.24 ZP/2/2020 ZP/2/2020 – Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania HIS oraz LIS na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
2020.01.20 ZP/3/2020 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu „CZMP”
2020.01.17  ZP/1/2020  Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, sprzętu zużywalnego, testów typu„rapid test” do serologii chorób zakaźnych oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania badań dla ICZMP.