Zamówienia Publiczne 2020

    Archiwum:
2019, 2018,2017,2016201520142013

 

2020.01.24 ZP/2/2020 ZP/2/2020 – Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania HIS oraz LIS na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
2020.01.20 ZP/3/2020 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu „CZMP”
2020.01.17  ZP/1/2020  Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, sprzętu zużywalnego, testów typu„rapid test” do serologii chorób zakaźnych oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania badań dla ICZMP.