ZP/1/2020 – Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, sprzętu zużywalnego, testów typu„rapid test” do serologii chorób zakaźnych oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania badań dla ICZMP.

Postępowanie ZP/1/2020 – Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, sprzętu zużywalnego, testów typu „rapid test” do serologii chorób zakaźnych oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP”, prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowania do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Dokumentacja postępowania po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/expired/list?USER_MENU_HOVER=expiredNoticeList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 576 87 90 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl