Zespół Poradni Specjalistycznych

Kierownik Przychodni: mgr Aleksandra Zaborowska  
ico_erejestracja
Pielęgniarka koordynująca: Dr n. med. Beata Słomska  
Sekretariat: Agnieszka Kozłowska
42 271 12 41
poradnia@iczmp.edu.pl
 

 

Formularz kontaktowy Poradni Specjalistycznych


Szanowni Pacjenci, Rodzice i Opiekunowie, Od dnia 16 marca 2020 r. Poradnia Neurologiczna dla dzieci i Poradnia Urologiczna dla dzieci znajdują się w budynku pediatrycznym (wejście od strony ul. Matek Polskich / Paradnej).


Szpital Ginekologiczno-Położniczy (budynek A) – od strony ul. Rzgowskiej     telefony do rejestracji
   
Rejestracje w budynku A czynne:
poniedziałki, środy, piątki godz. 8 – 15:00
wtorki, czwartki godz. 8 – 17:00
   
Program Badań Prenatalnych tel. 42 271-12-01
Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka tel. 42 271-12-49
Poradnia Diabetologiczna dla dzieci tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Diabetologiczna dla dorosłych tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności tel. 42 271-18-04
Poradnia Endokrynologiczna (dla dorosłych) tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Genetyczna tel. 42 271-12-75
Poradnia Ginekologiczna i Chorób Menopauzy tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Ginekologii dziecięcej i Wieku Rozwojowego tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Patologii Szyjki Macicy tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych z Wrodzonymi Wadami Serca tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Leczenia Bólu tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Metaboliczna dla dorosłych tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Neurochirurgiczna dla dzieci tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Onkologii tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Osteoporozy tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Perinatologii i Ginekologii tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Położnicza i Patologii Ciąży tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Poradnia Wrodzonych Wad  Metabolicznych u dzieci tel. 42 271-17-96
tel. 42 271-12-44
tel. 42 271-12-45
Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ (Zakład Medycyny Rodzinnej) tel. 42 271-12-54
Poradnia Patologii Noworodka tel. 42 271-12-54
   
   
Szpital Pediatryczny (budynek B) – od strony ul. Matek Polskich    telefony do rejestracji
   
Rejestracje w budynku B czynne:
poniedziałki, czwartki, piątki godz. 8 – 15:00
wtorki, środy godz. 8 – 17:00
   
Poradnia Alergologiczna dla dzieci tel. 42 271-15-05
tel. 42 271-15-07
Poradnia Audiologiczna dla dzieci tel. 42 271-15-05
tel. 42 271-15-07
Poradnia Chirurgii dziecięcej tel. 42 271-15-05
tel. 42 271-15-07
Poradnia Kardiologiczna dla dzieci tel. 42 271-15-06
Poradnia Neurologiczna dla dzieci tel. 42 271-15-05
tel. 42 271-15-07
Poradnia Ortopedyczna dla dzieci tel. 42 271-15-05
tel. 42 271-15-07
Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
tel. 42 271-15-05
tel. 42 271-15-07
Poradnia Urologiczna dla dzieci tel. 42 271-15-07
tel. 42 271-15-05

 

Informacje dla Pacjentów:

Skierowania do poradni specjalistycznych

Zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia skierowania w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki nie są wymagane wyłącznie do wszystkich Poradni Ginekologicznych oraz do Poradni Onkologii.

We wszystkich pozostałych poradniach specjalistycznych skierowanie jest niezbędne. Skierowanie wypisze każdy lekarz POZ lub innej specjalności w ramach ubezpieczenia NFZ.

Zgodnie z przepisami pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania w ciągu 14 dni roboczych. Niedostarczenie skierowania spowoduje automatyczne usunięcie pacjenta z rezerwacji.

Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres Instytutu.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Poradnia … (proszę wpisać nazwę Poradni do której jest skierowanie)
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Kolejki oczekujących
Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone od razu, Poradnia ICZMP wpisze Cię na listę oczekujących.

Na liście oczekujących poradnia ma obowiązek odnotować m.in. Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, a także rozpoznanie lub powód przyjęcia i planowany termin udzielenia świadczenia.

Obowiązkiem świadczeniodawcy jest poinformowanie Cię o planowanym terminie udzielenia świadczenia i o zmianie tego terminu. Dlatego tak ważne jest podanie w Poradni aktualnych danych kontaktowych, tj. właściwego adresu do korespondencji, numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania jesteś zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania możesz dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Adres do wysłania skierowania:
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Poradnia … (proszę wpisać nazwę Poradni do której jest skierowanie)
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Jeśli nie dostarczysz w terminie oryginału skierowania zostaniesz automatycznie skreślony z listy oczekujących – zostanie to potraktowane jako rezygnacja ze świadczenia.

WAŻNE! Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym Poradnię ICZMP w możliwie najkrótszym terminie, tak, aby nie blokować terminu dla innych oczekujących pacjentów. Możesz to zrobić telefonicznie do rejestracji Twojej poradni lub emailem poradnia@iczmp.edu.pl