ZP/10/2020 – Dostawa systemów siatkowych stosowanych w leczeniu zaburzeń statyki przedniej ściany pochwy oraz taśm stosowanych w leczeniu nietrzymania moczu dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: