ZP/7/2020 – Dostawa sprzętu do badań laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert :

Rozstrzygnięcie: