ZP/16/2020 – Wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Ze względu na rozmiar załącznik nr 6 został podzielony na 11 części dostępnych poniżej.
Należy pobrać wszystkie części, a następnie razem wypakować.

część 1   część 2   część 3   część 4   część 5   część 6   część 7   część 8   część 9   część 10   część 11

 

 

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert :

Rozstrzygnięcie: