Zamówienia Publiczne

Samodzielna Sekcja  Zamówień Publicznych Instytutu CZMP
ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź
budynek „A” (Ginekologiczno-Położniczy)
Instytutu „CZMP”, poziom „0”, pokój nr 15
fax. (42) 271 17 50 tel. (42) 271 17 52; 17 53; 17 54