ZP/13/2020 – Dostawa zestawów do izolacji DNA metodą kolumienkową wraz z zestawem niezbędnym do wykonania oznaczeń, zestawów do oznaczania alleli związanych z celiakią (HLADQ2 i DQ8) metodą PCR i odwrotnej hybrydyzacji kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą dodatkowego wyposażenia niezbędnego do wykonania badań oraz testów do oznaczania autoprzeciwciał metodą CLIA wraz z dzierżawą analizatora, sprzętu dodatkowego i akcesoriów niezbędnych do wykonania badań dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert :

Rozstrzygnięcie: