Konkursy ofert


 

07.05.2021

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU C1 I D3 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO – USŁUGOWEJ W ZAKRESIE GASTRONOMII / PRODUKCJA ŻYWNOŚCI Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNO – REMONTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM PROWADZENIA STOŁÓWKI, RESTAURACJI ORAZ ORGANIZOWANIA IMPREZ NA TERENIE PRZEDMIOTU NAJMU.

PRZEDMIOT KONKURSU:
14.04.2021

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE NEONATOLOGII W  KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
16.03.2021

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W  INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
16.03.2021

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
05.03.2021 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM I ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
04.03.2021

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I CHIRURGII OGÓLNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
25.02.2021

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – WYKONYWANIE ZABIEGÓW ABLACJI ORAZ BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
25.02.2021

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ALERGOLOGII  I PEDIATRII W KLINICE GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I PEDIATRII INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
22.12.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ OBRAZOWYCH METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, RENTGENODIAGNOSTYKI ORAZ ULTRASONOGRAFII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
17.12.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W KLINICE OTOLARYNGOLOGII I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
15.12.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ I PEDIATRII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
14.12.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA ZAKŁADU GENETYKI INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
9.12.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
9.12.2020 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
3.12.2020 DYREKTOR „INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA ZAKŁADU GENETYKI INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI
PRZEDMIOT KONKURSU:
27.11.2020 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
17.11.2020 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT UDZIELENIEZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
12.11.2020

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA ZAKŁADU GENETYKI INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
12.11.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
22.10.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ I/LUB PEDIATRII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
19.10.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
19.10.2020 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
(UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)
PRZEDMIOT KONKURSU:
19.10.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
13.10.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
13.10.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYNEJ TERAPII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” (UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)

PRZEDMIOT KONKURSU:
22.09.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
21.09.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
17.09.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ LUB PEDIATRII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
17.09.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
07.09.2020

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
 27.08.2020 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – WYKONYWANIE ZABIEGÓW ABLACJI ORAZ BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
24.08.2020

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
11.08.2020

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
 30.07.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – WYKONYWANIE ZABIEGÓW ABLACJI ORAZ BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

Zmiana terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu

Unieważnienie konkursu

PRZEDMIOT KONKURSU:
17.07.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZENIA USŁUG  MEDYCZNYCH ORAZ WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ OBRAZOWYCH METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, RENTGENODIAGNOSTYKI ORAZ ULTRASONOGRAFII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”:

PRZEDMIOT KONKURSU:
16.05.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PEDIATRII W DZIALE PRZYJĘĆ B LUB /I UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ I PEDIATRII W DZIALE PEDIATRYCZNEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ – SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
01.06.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
28.05.2020 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ OBRAZOWYCH METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, RENTGENODIAGNOSTYKI ORAZ ULTRASONOGRAFII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
 25.05.2020 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZPS – PORADNI ALERGOLOGICZNEJ DLA DZIECI
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
20.04.2020 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W KLINICE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
20.04.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
17.03.2020 KONKURS OFERT NA USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU (W ROZUMIENIU ART. 69 UST. 1 PRAWA BANKOWEGO) LUB POŻYCZKI (W ROZUMIENIU ART. 720 § 1 KODEKSU CYWILNEGO)
DLA INSTYTUTU „CZMP”
PRZEDMIOT KONKURSU:
11.02.2020 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W KLINICE PERINATOLOGII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
22.01.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ W KLINICE CHIRURGII, UROLOGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
 09.01.2020

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (RTG, TK, RM)  ORAZ BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W „INSTYTUCIE CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
12.12.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI, Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 281/289, (93-338 ŁÓDŹ), OGŁASZA KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO, ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 ROKU O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ ( T.J. DZ. U. Z 2017 ROKU POZ. 2486.).

PRZEDMIOT KONKURSU:
 11.12.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII W DZIALE PRZYJĘĆ B I/LUB W ZAKRESIE BADAŃ URODYNAMICZNYCH W KLINICE CHIRURGII, UROLOGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
06.12.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
04.12.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
25.11.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
14.11.2019

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-002/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w rejonie, Działanie X.3, Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

PRZEDMIOT KONKURSU:
25.10.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

BUDYNEK A  (UL. RZGOWSKA 281/289, 93-338 ŁÓDŹ).

PRZEDMIOT KONKURSU:
25.10.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

BUDYNEK B  (UL. RZGOWSKA 281/289, 93-338 ŁÓDŹ).

PRZEDMIOT KONKURSU:
22.10.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH – PORADNI ONKOLOGICZNEJ

W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
11.10.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

BUDYNEK A  (UL. RZGOWSKA 281/289, 93-338 ŁÓDŹ).

PRZEDMIOT KONKURSU:
11.10.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

BUDYNEJ B  (UL. RZGOWSKA 281/289, 93-338 ŁÓDŹ).

PRZEDMIOT KONKURSU:
01.10.2019

 KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
26.09.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ I UROLOGII DZIECIĘCEJ W KLINICE CHIRURGII, UROLOGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTOLOGII  I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH – PORADNI UROLOGII DZIECIĘCEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
18.09.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W  INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
16.09.2019 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
PRZEDMIOT KONKURSU:
04.09.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKULISTYKI W KLINICE OKULISTYKI W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”                     ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
23.08.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII W DZIALE PRZYJĘĆ B W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
23.08.2019

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

PRZEDMIOT KONKURSU:
08.08.2019

KONKURS OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI GASTRONOMICZNEJ POLEGAJACEJ NA PROWADZENIU RESTAURACJI/BARU WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH PRAC ADAPTACYJNO-REMONTOWYCH

PRZEDMIOT KONKURSU:
08.08.2019

Przetarg na sprzedaż środków trwałych – elementów angiokardiografu 1-płaszczyznowego

PRZEDMIOT KONKURSU:
07.08.2019

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
30.07.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ W KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I CHORÓB PIERSI W  INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
 23.07.2019 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
 18.07.2019

Przetarg na sprzedaż środków trwałych – elementów angiokardiografu

PRZEDMIOT KONKURSU:
 18.07.2019

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

PRZEDMIOT KONKURSU:
 04.07.2019

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
 06.06.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ W KLINICE OTOLARYNGOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
 06.06.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ I UROLOGII DZIECIĘCEJ W KLINICE CHIRURGII, UROLOGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTOLOGII  I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH – PORADNI UROLOGII DZIECIĘCEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
05.06.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKULISTYKI W KLINICE OKULISTYKI W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” (UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)

PRZEDMIOT KONKURSU:
31.05.2019 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ OBRAZOWYCH METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, RENTGENODIAGNOSTYKI ORAZ ULTRASONOGRAFII W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
PRZEDMIOT KONKURSU:
24.05.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W KLINICE POŁOŻNICTWA, PERINATOLOGII I GINEKOLOGII I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”    

PRZEDMIOT KONKURSU:
 24.05.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
 10.05.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ W KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I CHORÓB PIERSI W  INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
 10.05.2019 Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza konkurs ofert
na udzielenie zamówienia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania densytometrii w miejscu Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
PRZEDMIOT KONKURSU:
 10.05.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEDIATRII W DZIALE PRZYJĘĆ B W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
 26.04.2019

DYREKTOR INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE WYKONYWANIA DENSYTOMETRII W MIEJSCU INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

PRZEDMIOT KONKURSU:
19.04.2019

DYREKTOR INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ALERGOLOGII W KLINICE GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I PEDIATRII INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:
09.04.2019 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
PRZEDMIOT KONKURSU:
09.04.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
04.04.2019

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W DZIALE PRZYJĘĆ A W  INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:
04.04.2019 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I CHORÓB PIERSI W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
PRZEDMIOT KONKURSU:
14.03.2019

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny – pielęgniarki / pielęgniarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

PRZEDMIOT KONKURSU:
14.03.2019 Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny – pielęgniarki/pielęgniarzy w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki.
PRZEDMIOT KONKURSU:
14.03.2019 Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).  ogłasza konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny – pielęgniarki / pielęgniarzy w Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii.
PRZEDMIOT KONKURSU:
06.03.2019 W związku z realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy i modernizacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia apteki szpitalnej w budynku „C-2” (budynek dawnej Pralni), Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi występuje z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na realizacje zamówienia – relokacji  maszyn
i urządzeń wewnątrz budynku  „C-2”
PRZEDMIOT KONKURSU:
06.03.2019

Konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej polegającej na prowadzeniu sklepu/saloniku prasowego wraz z adaptacją i remontem przedmiotu najmu na potrzeby prowadzenia działalności

PRZEDMIOT KONKURSU:
28.02.2019

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej wraz z usługą przygotowania i wydawania śniadań dla gości Hotelu Eskulap.

PRZEDMIOT KONKURSU:
28.02.2019

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza konkurs ofert

na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej w  Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

PRZEDMIOT KONKURSU:
28.02.2019

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza konkurs ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenie usług lekarskich w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii i/lub Zespole Poradni Specjalistycznych w  Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

PRZEDMIOT KONKURSU:
11.02.2019

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza konkurs ofert

na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii i urologii dziecięcej w Klinice Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii

Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

PRZEDMIOT KONKURSU:
29.01.2019

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza konkurs ofert

na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii i urologii dziecięcej w Klinice Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

PRZEDMIOT KONKURSU:
16.01.2019 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W SZPITALU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
PRZEDMIOT KONKURSU:
21.12.2018

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Centrum Badań nad Mlekiem Kobiecym i jego Preparatami dyscyplina naukowa – medycyna.

PRZEDMIOT KONKURSU:
21.12.2018 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 XI nabór, runda pierwsza, II Oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
PRZEDMIOT KONKURSU:
   
   
11.12.2018 Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza konkurs ofert
na udzielenie zamówienia w zakresie otolaryngologii w Klinice Otolaryngologii lub/i Zespole Poradni Specjalistycznych- Poradni Audiologicznej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
PRZEDMIOT KONKURSU:
11.12.2018 DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W  INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”  ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
PRZEDMIOT KONKURSU:
11.12.2018 Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ogłasza konkurs ofert
na udzielenie zamówienia w zakresie kardiologii
w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )
PRZEDMIOT KONKURSU:
   
05.10.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:
   
   
27.08.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:
16.08.2018

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu działalności statutowej.kod grupy (CPV-79212000-3)

PRZEDMIOT KONKURSU:
   
27.07.2018

 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektów

PRZEDMIOT KONKURSU:
   
   
   
30.05.2018

Konkurs ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”

PRZEDMIOT KONKURSU:
   
15.05.2018

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASRTONOMICZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ PRZYGOTOWANIA I WYDAWANIA ŚNIADAŃ DLA GOŚCI HOTELU ESKULAP

PRZEDMIOT KONKURSU:
23.04.2018 DYREKTOR „INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI
(UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ)
PRZEDMIOT KONKURSU:

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

    Ogłoszenie o konkursie

    Regulamin

    Z1 – Formularz oferty

    Z2 – Formularz Cenowy

    Z3 – Wykaz zrealizowanych usług

    Z4 – Wykaz sprzętu

    Z5 – Wzór umowy

    Z6 – Wzór oświadczenia składanego w przedmiocie powiązań z Oferentami

07.05.2018

Odpowiedzi

09.05.2018

Odpowiedzi 2

29.05.2018

Wyniki

   
   
08.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

Konkurs ofert na usługę udzielenia kredytu odnawialnego (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki odnawialnej (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”

13.07.2018 r.:

07.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

Konkurs ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”

02.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

usługa polegająca na kampanii promocyjnej w formie emisji spotów radiowych dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

   
   
15.02.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

26.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

26.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Usługa polegająca na opracowaniu, wykonaniu oraz dostarczeniu materiałów promocyjnych dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

   
   
   
   
   
22.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu Diagnostyki laboratoryjnej dla Instytutu „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” w Łodzi

Odpowiedzi na pytania 29.09.2017

   
15.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 (kod grupy CPV-79212100)
 27.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

 
   
   
 12.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

 
 12.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

 
   
   
 27.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

 
 27.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

 
 27.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie)ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

 
 21.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA I DOSTAWY INDYWIDUALNYCH DAWEK LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH  DO INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL.RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

 
   
   
 30.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania końcowego stanu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację celu, oceny uzyskanych efektów oraz informację o stopie zwrotu ze WSPARCIA udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa w postaci kapitału i odsetek z tytułu umowy o udzielnie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (kod grupy CPV: 79212100-4)

  • Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
    ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
    NIP 729-22-42-712 REGON 471610127
 
   
   
 13.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Konkurs ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”.

 
 18.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Konkurs ofert  na dzierżawę części powierzchni ścian w salach chorych i innych pomieszczeniach na terenie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289 oraz w kompleksie hotelowym z przeznaczeniem na dostawę, montaż i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej DSTS.

 

Odpowiedzi na pytania 21.02.2017