ZP/36/2020 – Usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów wytworzonych w Instytucie „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert :

Rozstrzygnięcie: