Granty

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

KONKURSY NCN – ROZPOCZĘTY NABÓR WNIOSKÓW – szczegóły na stronie Intranet
KONKURSY NCN – SZKOLENIE – szczegóły na stronie Intranet

Projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA, MINIATURA realizowane w ICZMP – aktualne

Kierownik projektu: dr n. med. Anna Socha-Banasiak
Rodzaj projektu: MINIATURA 3
Temat: Znaczenie jelitowej ekspresji transporterów fruktozy (GLUT2, GLUT5) w etiopatogenezie otyłości u dzieci i młodzieży
Okres realizacji: 2019–2020
Numer decyzji: DEC-2019/03/X/NZ5/00990

Kierownik projektu: dr n. med. Miłosz Wilczyński
Rodzaj projektu: MINIATURA 2
Temat: MiRNA-103/107 oraz DICER w raku jajnika
Okres realizacji: 2019–2020
Numer decyzji: DEC-2018/02/X/NZ5/02278/2

Kierownik projektu: dr n. med. Michał Podgórski
Rodzaj projektu: SONATA 11
Temat: Zastosowanie interaktywnych paradygmatów w ocenie fizjologicznej aktywności kory mózgu wśród zdrowych dzieci
Okres realizacji: 2017–2020
Numer umowy: UMO-2016/21/D/NZ4/03721

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski
Rodzaj projektu: OPUS 8
Temat: Rola czynników genetycznych i łożyskowych oraz środowiska wewnątrzmacicznego w regulacji wzrastania płodu na przykładzie ciąży bliźniaczej dwukosmówkowej
Okres realizacji: 2015–2020
Numer umowy: UMO-2014/15/B/NZ5/03495

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Izabela Nowak (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk)
Rodzaj projektu: OPUS 7
Temat: Związek polimorfizmu genów KIR, LILRB oraz ich ligandów – HLA-C i HLA-G z nawracającymi niepowodzeniami implantacji zarodka po zapłodnieniu in vitro
Okres realizacji: 2015–2020
KONSORCJUM
Numer umowy: UMO-2014/13/B/NZ5/00273

Kierownik projektu: dr n. med. Agnieszka Gach
Rodzaj projektu: OPUS 7
Temat: Zastosowanie nowoczesnych technologii w typowaniu i dalszej analizie nowych markerów genetycznych w przypadkach zaburzeń rozwoju lub funkcji układu płciowego, z utworzeniem ich ogólnopolskiego rejestru
Okres realizacji: 2015–2020
Numer umowy: UMO-2014/13/B/NZ5/03102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik projektu: dr n. med. Michał Podgórski
Rodzaj projektu: SONATA 11
Temat: Zastosowanie interaktywnych paradygmatów w ocenie fizjologicznej aktywności kory mózgu wśród zdrowych dzieci
Okres realizacji: 2017–2019

Kierownik projektu: prof. dr hab.n.med. Krzysztof Lewandowski
Rodzaj projektu: OPUS 8
Temat: Rola czynników genetycznych i łożyskowych oraz środowiska wewnątrzmacicznego w regulacji wzrastania płodu na przykładzie ciąży bliźniaczej dwukosmówkowej
Okres realizacji: 2015–2018

Kierownik projektu: mgr Przemysław Śliwka
Rodzaj projektu: PRELUDIUM 8
Temat: Analiza struktury subpopulacji komórek prezentujących antygen we krwi obwodowej oraz w lokalnym krążeniu gruczołu tarczowego u pacjentów ze zmianami ogniskowymi tarczycy
Okres realizacji: 2015–2018

Kierownik projektu: dr n.med. Izabela Nowak (IITD PAN)
Rodzaj projektu: OPUS 7
Temat: Związek polimorfizmu genów KIR, LILRB oraz ich ligandów – HLA-C i HLA-G z nawracającymi niepowodzeniami implantacji zarodka po zapłodnieniu in vitro
Okres realizacji: 2015–2018
w konsorcjum z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Kierownik projektu: dr n.med. Magdalena Kajdos
Rodzaj projektu: PRELUDIUM 7
Temat: Mikropęcherzyki uwalniane z ognisk ektopowego endometrium jako potencjalny biomarker endometriozy,
Okres realizacji: 2015–2018

Kierownik projektu: dr n.med. Agnieszka Gach
Rodzaj projektu: OPUS 7
Temat: Zastosowanie nowoczesnych technologii w typowaniu i dalszej analizie nowych markerów genetycznych w przypadkach zaburzeń rozwoju lub funkcji układu płciowego, z utworzeniem ich ogólnopolskiego rejestru
Okres realizacji: 2015–2018

Kierownik projektu: dr n.med. Agnieszka Gach
Rodzaj projektu: SONATA 4
Temat: Genetycznie uwarunkowane zaburzenia imprintingu w komórce jajowej jako przyczyna niepowodzeń rozrodu
Okres realizacji: 2013–2016

Kierownik projektu: dr n. med. Izabela Pągowska-Klimek
Rodzaj projektu: OPUS 3
Temat: Badanie znaczenia czynników aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej dla rozwoju powikłań po zabiegach korekcji wad wrodzonych serca u dzieci z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Okres realizacji: 2012–2016

Kierownik projektu: dr n.med. Anna Mazurek-Kula
Rodzaj projektu: własny
Temat: Ocena wyników leczenia dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) ze szczególnym uwzględnieniem oceny funkcji prawej komory serca, powikłań wymagających leczenia interwencyjnego, rozwoju psychosomatycznego oraz jakości życia
Okres realizacji: 2011–2016