ZP/38/2020 – Dostawa substancji oraz preparatów do sporządzania leków recepturowych dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert :

Rozstrzygnięcie: