ZP/4/2020 – Dostawa dwujamowych rozruszników oraz elektrod nasierdziowych do stymulacji serca dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert :

Rozstrzygnięcie: