ZP/33/2020 Dostawa sprzętu do dializy otrzewnowej oraz sprzętu do długotrwałej chemioterapii dla Instytutu „CZMP”

Postępowanie ZP/33/2020 – Dostawa sprzętu do dializy otrzewnowej oraz sprzętu do długotrwałej chemioterapii dla Instytutu „CZMP”, prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowania do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Dokumentacja postępowania po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/expired/list?USER_MENU_HOVER=expiredNoticeList