ZP/37/2020 – Dostawa akcesoriów stosowanych w systemie ciągłego monitorowania parametrów oddechowo-krążeniowych w warunkach OIT dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert :

Rozstrzygnięcie: