ZP/079/2014

Dostawa materiałów opatrunkowych, produktów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz produktów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: