ZP/93/2020 – Dostawa worków wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do przygotowywania mieszanin na potrzeby Pracowni Żywienia Pozajelitowego Instytutu „CZMP”

Postępowanie: ZP/93/2020 – Dostawa worków wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do przygotowywania mieszanin na potrzeby Pracowni Żywienia Pozajelitowego Instytutu „CZMP” prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowania do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dokumentacja postępowania po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl