Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP” na realizację programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”.

Postępowanie:

ZP/111/2020 –  Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP” na realizację programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

 

Dokumentacja postępowania do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Dokumentacja postępowania po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/expired/list?USER_MENU_HOVER=expiredNoticeList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 576 87 90 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl