ZP/105/2020 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do analizatorów będących własnością Instytutu „CZMP”.

Postępowanie:

ZP/105/2020 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do analizatorów będących własnością Instytutu „CZMP”, prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

 

Dokumentacja postępowania do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Dokumentacja postępowania po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/expired/list?USER_MENU_HOVER=expiredNoticeList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl