Zamówienia Publiczne 2021

    Archiwum:
2020, 2019, 2018,2017,2016201520142013

Postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowań do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dokumentacja postępowań po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

Dokumentacja postępowań zakończonych dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl


2021.04.29 ZP/16/2021 Dostawa szybkich testów diagnostycznych wykonywanych w warunkach oddziału, stosowanych w diagnostyce przedwczesnego pękania błon płodowych, zagrożenia porodem przedwczesnym oraz wykrywania infekcji paciorkowcem, chlamydiami i dwoinką rzeżączki dla Instytutu „CZMP”
2021.04.28 ZP/18/2021 Usługa przeglądu technicznego oraz konserwacji urządzeń przeciwpożarowych – hydrantów wewnętrznych, gaśnic przenośnych i hydrantów zewnętrznych wraz z dostawą znaków przeciwpożarowych dla Instytutu „CZMP”,
2021.04.27 ZP/20/2021 Dostawa durwalumabu dla Instytutu „CZMP”
2021.04.23 ZP/25/2021 Dostawa worków foliowych dla Instytutu „CZMP”
2021.04.15 ZP/11/2021 Dostawa nieinwazyjnego monitora do pomiarów hemodynamicznych oraz stanowisk do pielęgnacji noworodków dla Instytutu „CZMP”
2021.04.13 ZP/8/2021 Dostawa  sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
2021.04.12 ZP/14/2021 Dostawa rękawic diagnostycznych  dla Instytutu „CZMP”
 2021.04.06  ZP/17/2021  Dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP”
2021.04.06 ZP/12/2021 Dostawa produktu leczniczego – nusinersenum – stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP”
2021.04.06 ZP/10/2021 Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
2021.04.02 ZP/7/2021 Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”
2021.03.29 ZP/6/2021 Dostawa drenów do procedury ECMO i cewników diagnostycznych dla Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2021.03.26 ZP/13/2021 Zakup sprzętu komputerowego, serwerowego oraz oprogramowania dla Instytutu „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
2021.03.19 ZP/9/2021 Dostawa płynów do dializ i terapii nerkozastępczej dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu “CZMP”
2021.03.12 ZP/4/2021 Usługa przeglądu aparatury oraz sprzętu medycznego dla Instytutu “CZMP”
2021.03.05 ZP/5/2021 Dostawa sprzętu serwerowego dla Instytutu “CZMP”
2021.02.26 ZP/3/2021 Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki pacjentów po infekcji COVID-19 oraz systemu holterowskiego dla Instytutu „CZMP”
2021.02.26 ZP/2/2021 Usługa odbioru i utylizacji odpadów powstałych w Instytucie “CZMP”
2021.02.19  ZP/1/2021 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”