Zamówienia Publiczne 2021

    Archiwum:
2020, 2019, 2018,2017,2016201520142013

Postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowań do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dokumentacja postępowań po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

Dokumentacja postępowań zakończonych dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl


2021.07.23 ZP/55/2021 Usługa serwisowania: systemu informatycznego, sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej dla Instytutu „CZMP”
2021.07.08 ZP/37/2021 Dostawa narzędzi używanych na salach operacyjnych dla Klinik Instytutu „CZMP”
2021.06.30 ZP/49/2021 Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2021.06.30 ZP/51/2021 Dostawa tlenu medycznego dla Instytutu „CZMP”
2021.06.29 ZP/50/2021 Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
2021.06.21 ZP/48/2021 Dostawa sprzętu do badań urologicznych w formie leasingu z opcją wykupu w ramach projektu „System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej” dla Instytutu „CZMP”
2021.06.18 ZP/36/2021 Dostawa akcesoriów do CPAP-u bąbelkowego dla Instytutu „CZMP”
2021.06.14 ZP/46/2021 Roboty budowlane mające na celu kompleksowe wykonanie w zakresie instalacji przeciwpożarowych 4 szt. klatek schodowych w budynku A Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2021.06.14 ZP/39/2021 Dostawa immunoglobulin i heparyn drobnocząsteczkowych dla Instytutu „CZMP”
2021.06.11 ZP/19/2021 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”
2021.06.10 ZP/45/2021 Dostawa środków do uzdatniania wody, eksploatacji basenów i neutralizacji ścieków dla Instytutu „CZMP”
2021.06.10 ZP/47/2021 Dostawa inkubatorów i szaf lekarskich w ramach projektu „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2021.06.09 ZP/28/2021 Dostawa rejestratora do pomiaru PH dla Instytutu „CZMP”
2021.06.04 ZP/21/2021 Dostawa materiałów szewnych dla Instytutu „CZMP”
2021.06.04 ZP/40/2021 Dostawa rękawic diagnostycznych dla Instytutu „CZMP”
2021.06.04 ZP/34/2021 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2021.06.02 ZP/33/2021 Dostawa implantów i przyrządów używanych na sali operacyjnej dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2021.06.01 ZP/41/2021 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
2021.05.31 ZP/35/2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2021.05.28 ZP/15/2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2021.05.28 ZP/38/2021 Usługa naprawy i konserwacji sprzętu medycznego dla Instytutu „CZMP”
2021.05.26 ZP/26/2021 Dostawa gazów medycznych  dla Instytutu „CZMP”
2021.05.25 ZP/32/2021 Dostawa implantów celem utworzenia depozytu dla Instytutu „CZMP”
2021.05.19 ZP/29/2021 Dostawa artykułów instalacyjno-sanitarnych, grzewczych oraz hydraulicznych dla Instytutu „CZMP”
2021.05.14 ZP/31/2021 Dostawa druków zakładowych oraz książek medycznych dla Instytutu „CZMP”
2021.05.14 ZP/30/2021 Dostawa artykułów biurowych, piśmiennych i akcesoriów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
2021.05.14 ZP/27/2021 Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych oraz pojemników na odpady dla Instytutu „CZMP”
2021.05.14 ZP/22/2021 Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych dla Instytutu „CZMP”
2021.04.29 ZP/16/2021 Dostawa szybkich testów diagnostycznych wykonywanych w warunkach oddziału, stosowanych w diagnostyce przedwczesnego pękania błon płodowych, zagrożenia porodem przedwczesnym oraz wykrywania infekcji paciorkowcem, chlamydiami i dwoinką rzeżączki dla Instytutu „CZMP”
2021.04.28 ZP/18/2021 Usługa przeglądu technicznego oraz konserwacji urządzeń przeciwpożarowych – hydrantów wewnętrznych, gaśnic przenośnych i hydrantów zewnętrznych wraz z dostawą znaków przeciwpożarowych dla Instytutu „CZMP”,
2021.04.27 ZP/20/2021 Dostawa durwalumabu dla Instytutu „CZMP”
2021.04.23 ZP/25/2021 Dostawa worków foliowych dla Instytutu „CZMP”
2021.04.15 ZP/11/2021 Dostawa nieinwazyjnego monitora do pomiarów hemodynamicznych oraz stanowisk do pielęgnacji noworodków dla Instytutu „CZMP”
2021.04.13 ZP/8/2021 Dostawa  sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
2021.04.12 ZP/14/2021 Dostawa rękawic diagnostycznych  dla Instytutu „CZMP”
 2021.04.06  ZP/17/2021  Dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP”
2021.04.06 ZP/12/2021 Dostawa produktu leczniczego – nusinersenum – stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP”
2021.04.06 ZP/10/2021 Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
2021.04.02 ZP/7/2021 Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”
2021.03.29 ZP/6/2021 Dostawa drenów do procedury ECMO i cewników diagnostycznych dla Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2021.03.26 ZP/13/2021 Zakup sprzętu komputerowego, serwerowego oraz oprogramowania dla Instytutu „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
2021.03.19 ZP/9/2021 Dostawa płynów do dializ i terapii nerkozastępczej dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu “CZMP”
2021.03.12 ZP/4/2021 Usługa przeglądu aparatury oraz sprzętu medycznego dla Instytutu “CZMP”
2021.03.05 ZP/5/2021 Dostawa sprzętu serwerowego dla Instytutu “CZMP”
2021.02.26 ZP/3/2021 Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki pacjentów po infekcji COVID-19 oraz systemu holterowskiego dla Instytutu „CZMP”
2021.02.26 ZP/2/2021 Usługa odbioru i utylizacji odpadów powstałych w Instytucie “CZMP”
2021.02.19  ZP/1/2021 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”