Zamówienia Publiczne 2021

    Archiwum:
2020, 2019, 2018,2017,2016201520142013

Postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowań do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dokumentacja postępowań po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

Dokumentacja postępowań zakończonych dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl


2021.02.26 ZP/3/2021 Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki pacjentów po infekcji COVID-19 oraz systemu holterowskiego dla Instytutu „CZMP”
2021.02.26 ZP/2/2021 Usługa odbioru i utylizacji odpadów powstałych w Instytucie “CZMP”
2021.02.19  ZP/1/2021 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”