ZP/081/2014

Dostawa asortymentu do terapii oddechowej i prowadzenia znieczulenia z zastępczym oddechem oraz materiałów eksploatacyjnych do respiratora SERVOi, SERVO 300 i 900 C i D

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: