ZP/082/2014

Dostawa odczynników do wykonania badań mikrobiologicznych (wraz z dzierżawą analizatorów oraz innego niezbędnego wyposażenia) dla Samodzielnej Pracowni Zakażeń Szpitalnych i Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: