ZP/095/2014

Dostawa zestawu do pośredniej radiografii cyfrowej, w skład którego wchodzi stacja diagnostyczno-opisowa, stacja technika z oprogramowaniem medycznym oraz kompletem kaset dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: