ZP/096/2014

Usługa wysłania, odbioru i zwrotu zaproszeń imiennych na badanie cytologiczne do kobiet z województwa łódzkiego w ramach „Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: