ZP/101/2014

Usługa wykonania diagnostyki i/lub naprawy inkubatorów oraz respiratorów wraz z zakupem i montażem części zamiennych dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: