Komisja Bioetyczna przy Instytucie “CZMP”

02.12.2019 r. - Sekretariat Komisji Bioetycznej

Jolanta Wander – tel. 42 271-15-97, email: pnserca@iczmp.edu.pl

Wnioski do Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP należy składać w sekretariacie Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych  ICZMP bud. „A”, poziom „5”


Harmonogram posiedzeń Komisji Bioetycznej na rok 2020
 • 28.01.2020 r.
 • 25.02.2020 r.
 • 24.03.2020 r. – Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Kraju posiedzenie Komisji Bioetycznej odwołane.
 • 21.04.2020 r. – Zmiana terminu na 28.04.2020 r.
 • 26.05.2020 r. – Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Kraju posiedzenie Komisji Bioetycznej przeniesione na 16.06.2020 r.
 • 16.06.2020 r.
 • 15.09.2020 r.
 • 20.10.2020 r.
 • 24.11.2020 r. – Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Kraju posiedzenie Komisji Bioetycznej przeniesione na 15.12.2020 r.
 • 15.12.2020 r.

Na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) nie są planowane posiedzenia Komisji.


27.11.2018 r. - Posiedzenia Komisji Bioetycznej przy Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi - terminy w 2019 roku

 

22.01. 2019 r.

26.02.2019 r.

19.03.2019 r.

23.04.2019 r.   zmiana terminu na 16.04.2019

21.05.2019 r.

18.06.2019 r.

10.09.2019 r.

22.10.2019 r.

26.11.2019 r.

17.12.2019 r.

 

Na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) nie są planowane posiedzenia Komisji.


26.11.2018 r. - Zgodnie z Poleceniem Służbowym Nr 70/2018 Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” z dnia 16 października 2018 r. w sprawie : wprowadzenia wzoru zgody na udział pacjenta w badaniach naukowych wprowadza się jako obowiązujące następujące wzory zgody:

22.02.2018 r. - Regulamin Komisji Bioetycznej przy ICZMP.

20.02.2018 r. - Posiedzenia Komisji Bioetycznej przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki – terminy w 2018 roku

 23.01.2018

20.02.2018

20.03.2018

24.04.2018

22.05.2018

26.06.2018
Zmiana terminu czerwcowego na:
12.06.2018

11.09.2018

23.10.2018

27.11.2018

18.12.2018

 

Na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) nie są planowane posiedzenia Komisji.


23.01.2018 r. - Skład Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP

Przewodnicząca:

Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska, prof. ICZMP

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków

i Niemowląt ICZMP – kierownik Kliniki,

Tel 42271-1412, 1411, imaroszynska@wp.pl

 

Zastępca przewodniczącej:

Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak Uniwersytet Medyczny,

Łódź, Al. Kościuszki 4 daria.michalak@gmail.com

 

Członkowie:

 1. Mec. Michał Araszkiewicz

Kancelaria Radcy Prawnego 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29 pok. 306,  araszkiewicz@list.pl

 1. Prof. dr hab. med. Tadeusz Biegański

Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP tsbieganski@gmail.com

 1. Dr n. med. Paweł Czekalski – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej 93-005 Łódź,
  ul. Czerwona 3 p.czekalski@hipokrates.org
 2. Dr hab. n. med. Piotr Grzelak, prof. ICZMP – Zakład Diagnostyki Obrazowej ICZMP – Kierownik Zakładu zdo@iczmp.edu.pl
 3. Mgr Grażyna Korybut – przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych DPS Kochanów 31, gm. Głuchów, g.korybut@vp.pl
 4. Dr n. med. Michał Krekora – Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii ICZMP – Z-ca Kierownika sek12@iczmp.edu.pl
 5. Prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4 jacek.rysz@umed.lodz.pl
 6. Dr filozofii Wojciech Sztombka Zakład Bioetyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. wojciech.sztombka@umed.lodz.pl
 7. Ks dr hab. Jan Wolski – przedstawiciel Kurii Biskupiej Archidiecezji Łódzkiej Łódź, ul. Ks. Skorupki 1A/6, jwolski@archidiecezja.lodz.pl

10.Dr hab. n. med. Marek Zadrożny, prof. ICZMP – Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP – Kierownik Kliniki sek21@iczmp.edu.pl

 1. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman- Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii ICZMP – Kierownik Kliniki, krzysztof.zeman@iczmp.edu.pl

23.01.2018 r. - Sekretariat Komisji Bioetycznej

Jolanta Wander – tel. 42271-1128, email: biuro81@iczmp.edu.pl

Wnioski do Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP należy składać

w sekretariacie Sekretarza Naukowego ICZMP bud. „A”, poziom „1”

 

Wnioski do Komisji Bioetycznej przy Instytucie “CZMP” dotyczący opinii Komisji na temat zaplanowanej pracy powinien zawierać:

 

1.Miejsce zatrudnienia osoby ubiegającej się o opinię Komisji.

2.Wprowadzenie, zawierające podstawowe informacje i dane z piśmiennictwa nt. zagadnienia naukowego będącego przedmiotem pracy.

3.Materiał kliniczny (grupy pacjentów, ich liczebność, grupy referencyjne) i metodykę badań, a w szczególności ich rodzaj, wskazania medyczne, charakter i ilość materiału biologicznego (np. krwi).

4.Informację dla pacjentów (lub rodziców, w przypadku gdy badanie dotyczy dzieci) wyjaśniającą istotę przedsięwzięcia naukowego z punktu widzenia pacjenta.

5.Wzór zgody na udział w badaniach podpisywanej przez pacjenta (rodziców) po uzyskaniu wymienionej w p. 4. informacji (zgoda świadoma).

6.Inne załączniki, które autor wniosku uważa za istotne (np. odbitki prac, opinie, recenzje itp. odnoszące się do opracowywanego zagadnienia).

 

Obowiązuje wniosek z dnia 25.02.2015

 

W przypadku badań klinicznych, konieczne jest przedstawienie wniosku na aktualnym formularzu, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego (Dz.U. 2010.222.1453).

 

Przewodnicząca Komisji Etyki Badań Naukowych

Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska, prof. ICZMP


4.08.2015 r. - Regulamin Komisji Bioetycznej przy ICZMP

ikony_pdfRegulamin

 

Nr konta Komisji Bioetycznej ICZMP:  konto bioetyczna
PEKAO S.A.
70124030281111000028222097
Komisja Bioetyczna ICZMP

 

 

 


07.12.2016 r. - Posiedzenia Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP - terminy w 2017 roku

·      17.01.2017r.
·      21.02.2017r.
·      28.03.2017r.
·      25.04.2017r.
·      06.06.2017r.
·      12.09.2017r.
·      31.10.2017r.
·      12.12.2017r.
Na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) nie są planowane posiedzenia Komisji.


09.12.2015 r. - Posiedzenia Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP - terminy w 2016 roku

·      12.01.2016r.
·      09.02.2016r.
·      08.03.2016r.
·      12.04.2016r. – dodatkowe posiedzenie Komisji

·      10.05.2016r.
·      07.06.2016r.
·      28.06.2016r. – Posiedzenie odwołane
·      06.09.2016r.
·      08.11.2016r.
·      06.12.2016r.

Na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) nie są planowane posiedzenia Komisji.


25 Luty 2015 r. - Formularz Wniosku KB ICZMP

Wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej należy składać u p. Anny Kołodziejskiej w sekretariacie Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej ICZMP bud. „B”, poziom „0” oraz przesłać na adres mailowy: sek45@iczmp.edu.pl

ikony_doc

 


Skład Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP

Przewodnicząca:
Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska, prof. ICZMP Klinika Neonatologii ICZMP
kierownik Klinik, Tel 42271-1412, 1411, imaroszynska@wp.pl

Zastępca przewodniczącej:
Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak Uniwersytet Medyczny,
Łódź, Al. Kościuszki 4 daria.michalak@gmail.com

Członkowie:
1. Prof. dr hab. med. Tadeusz Biegański Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP – Kierownik Zakładu biegan@mazurek.man.lodz.pl
2. Prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski
3. Dr n. med. Paweł Czekalski – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 p.czekalski@hipokrates.org
4. Mgr Grażyna Korybut – przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych DPS Kochanów 31, gm. Głuchów, g.korybut@vp.pl
5. Prof. dr hab. med. Krzysztof Szaflik Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu Instytutu CZMP – Kierownik Zakładu, sek20@iczmp.edu.pl
6. Dr filozofii Wojciech Sztombka Zakład Bioetyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Narutowicza 65 tel. wojciech.sztombka@umed.lodz.pl
7. Prof. dr n. med. Krzysztof Szyłło Klinika Ginekologii Operacyjnej Instytutu CZMP – Kierownik Kliniki sek24@iczmp.edu.pl
8. Mec. Paweł Sidowski Kancelaria Adwokacka – 90-254 Łódź, ul.Piramowicza 2 lok. 12 hubert_sidowski@wp.pl
9. Prof. dr hab. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka Doradca Dyrektora ds. Restrukturyzacji Szpitala Pediatrycznego CZMP t.gesicka@onet.eu
10. Ks dr hab. Jan Wolski – przedstawiciel Kurii Biskupiej Archiediecezji Łódzkiej Łódź, ul. Ks. Skorupki 1A/6, jwolski@archidiecezja.lodz.pl
11. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Instytutu CZMP – Kierownik Kliniki, krzysztof.zeman@iczmp.edu.pl

.

Sekretariat Komisji Bioetycznej

Anna Kołodziejska – tel. 42271-1401, email: sek45@iczmp.edu.pl
Wnioski do Komisji Bioetycznej przy Instytucie CZMP należy składać
w sekretariacie Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej ICZMP bud. „B”, poziom „0”

Wnioski do Komisji Bioetycznej przy Instytucie “CZMP” dotyczący opinii Komisji na temat zaplanowanej pracy powinien zawierać:

1.Miejsce zatrudnienia osoby ubiegającej się o opinię Komisji.
2.Wprowadzenie, zawierające podstawowe informacje i dane z piśmiennictwa nt. zagadnienia naukowego będącego przedmiotem pracy.
3.Materiał kliniczny (grupy pacjentów, ich liczebność, grupy referencyjne) i metodykę badań, a w szczególności ich rodzaj, wskazania medyczne, charakter i ilość materiału biologicznego (np. krwi).
4.Informację dla pacjentów (lub rodziców, w przypadku gdy badanie dotyczy dzieci) wyjaśniającą istotę przedsięwzięcia naukowego z punktu widzenia pacjenta.
5.Wzór zgody na udział w badaniach podpisywanej przez pacjenta (rodziców) po uzyskaniu wymienionej w p. 4. informacji (zgoda świadoma).
6.Inne załączniki, które autor wniosku uważa za istotne (np. odbitki prac, opinie, recenzje itp. odnoszące się do opracowywanego zagadnienia).

Obowiązuje wniosek z dnia 25.02.2015

W przypadku badań klinicznych, konieczne jest przedstawienie wniosku na aktualnym formularzu, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego (Dz.U. 2010.222.1453).

Przewodnicząca Komisji Etyki Badań Naukowych
Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska, prof. ICZMP