ZP/85/2014

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu do badań urodynamicznych Ellipse oraz do aparatu do pomiaru i analizy PH i impedencji Digitrapper dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: