ZP/80/2013

Dostawa szpitalnego systemu informatycznego oraz systemu księgowo-kadrowo-płacowego wraz z infrastrukturą serwerową dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Środki ochrony prawnej:

Rozstrzygnięcie: