NCBiR

Aktualności
NCNNCBiRHNMZH2020Inne

 

 Drodzy Naukowcy, NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłoszą I konkurs strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

biostrateg 

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach: Po ogłoszeniu naboru wnioski można składać w ciągu 60 dni poprzez system OSF Obszar problemowy: Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności Kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację Projektu nie może być niższa niż 10 mln zł Zagadnienia badawcze kwalifikujące realizację projektu:

 • Zastosowanie genetyki molekularnej i biotechnologii w kreowaniu postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym ryb.
 • Modyfikacje lub opracowanie nowych, innowacyjnych metod produkcji zwierzęcej, w celu wydłużenia czasu i efektywności użytkowania, utrzymania zdrowotności i płodności, dobrostanu zwierząt, zachowania bioróżnorodności oraz uwzględniających ochronę środowiska rolniczego.
 • Rozwój inteligentnych technik rolnictwa precyzyjnego w zrównoważonej produkcji roślinnej.
 • Rozwój nowych technologii wytwarzania nawozów naturalnych i mineralnych oraz ich zero-emisyjnych metod stosowania. Nowe możliwości ograniczania negatywnych skutków (produkcyjnych i środowiskowych) stosowania uproszczeń w uprawie i zmianowaniu roślin.
 • Kompleksowa kontrola bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego: opracowanie kryteriów granicznych, rozwój metod identyfikacji oraz analizy skażeń chemicznych, toksykologicznych, pozostałości pestycydów, substancji farmaceutycznych i leków weterynaryjnych, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, naturalnie występujących substancji anty-żywieniowych oraz występowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 • Opracowanie, rozwój i wdrożenie nowych metod związanych z diagnostyką i monitorowaniem występowania chorób odzwierzęcych oraz ich czynników etiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod molekularnych.
 • Opracowanie niezawodnych systemów śledzenia i odnajdywania surowca/produktu w łańcuchu produkcji i dystrybucji dla zapewnienia jego bezpieczeństwa i gwarantowania pochodzenia.
 • Opracowanie, rozwój i wdrożenie bezpiecznych metod i technologii wytwarzania oraz kontroli żywności tradycyjnej i żywności wytwarzanej metodami rolnictwa ekologicznego.
 • Opracowanie i rozwój nowych metod i technologii pozyskiwania i przetwarzania nieodżywczych surowców z produktów i odpadów rolniczych.
 • Rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania żywności o projektowanych funkcjach prozdrowotnych (żywności specjalnego przeznaczenia, żywności dla wybranych grup konsumentów, żywności funkcjonalnej itp.).
 • Identyfikowanie czynników ryzyka schorzeń dieto zależnych.
 • Rozwój nowatorskich, przyjaznych środowisku i bezodpadowych technologii przetwarzania żywności w sektorze rolno-spożywczym.
 • Opracowanie metod i rozwiązań organizacyjnych sprzyjających redukcji strat produktów rolnych i żywnościowych na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, w tym poprzez skracanie łańcucha dostaw i konserwację żywności.
 • Rozwój innowacyjnych technologii magazynowania, przechowywania i wytwarzania bezpiecznych opakowań dla produktów żywnościowych.

Po zakończeniu projektu Beneficjent musi wykazywać wskaźniki wpływu– mierzone w trakcie i po zakończeniu Programu przez okres 5 lat zgodnie z załącznikami do umowy na podstawie ankiet dostarczonych przez Wykonawców
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oraz regulaminem konkursu na stronie:biostrateg