ZP/105/2014

 

Usługa audytu wraz z opracowaniem planu restrukturyzacji oraz audytu działalności statutowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: