ZP/102/2014

Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z montażem i wykonaniem niezbędnych prac projektowych i adaptacyjnych, pozwalających stworzyć warunki dla prawidłowej pracy aparatu dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: