ZP/104/2014

Dostawa zestawu do pośredniej radiografii cyfrowej w skład, którego wchodzi: stacja diagnostyczno-opisowa mammograficzna, stacja technika z oprogramowaniem medycznym oraz kompletem kaset i skanerem z opcją mammograficzną oraz dostawa replikatora do nagrywania CD/DVD i sprzętu komputerowego, a także rozbudowa sieci LAN dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: