Klinika Neurochirurgii

 

Kierownik Kliniki:  prof. dr hab. n. med. Lech Polis 
 polis3_
 e-mail:

biuro21@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42271-1361
fax: 42271-1360

Pracownicy ze stopniem naukowym profesora.
 • Paweł P. Liberski
 • Lech Polis
 • Krzysztof Zakrzewski
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 • Emilia Nowosławska
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora.
 • Joanna Hładuńska
 • Jacek Krawczyk
 • Wanda Mikołajczyk-Wieczorek
 • Wojciech Szamański
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej.

1. Zaburzenia hydrodynamiki krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci

Badania koncentrują się głównie na problemach diagnostyki, wyboru sposobu leczenia oraz jego wyników u dzieci z różnymi postaciami zaburzeń krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego, przede wszystkim z wodogłowiem i torbielami pajęczynówki. Szczególnie dotyczy to wykorzystania w leczeniu technik neuroendoskopowych.

 

 1. Wiśniewska B, Mikołajczyk-Wieczorek W, Polis B, Polis L, Zakrzewski K, Nowosławska E: The long term psychological effects of surgical treatment using neuroendoscopic techniques and Orbis Sigma shunt implantation in children suffering from hydrocephalus. Adv Clin Exp Med 2012, 21, 3, 373-384.
 2. Nowosławska E., Polis L., Kaniewska D., Mikołajczyk W., Krawczyk J., Szymański W., Zakrzewski K., Podciechowska J., Polis B.: Neuroendoscopic techniques in the treatment of arachnoid cysts in children and comparison with other operative methods. Childs. Nerv. Syst. 2006, 22, 599-604.

2. Badania molekularne nowotworów mózgu u dzieci

2. 1. Badania molekularne glejaków o wysokim stopniu złośliwości

W ramach współpracy z Zakładem Patologii Molekularnej i Neuropatologii, Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetem McGill w Montrealu w Kanadzie (McGill University Health Center) przeprowadzono badania dotyczące zaburzeń molekularnych glejaków o wysokim stopniu złośliwości występujących u dzieci. Prowadzone analizy opierały się na założeniu heterogenności genomowej badanych nowotworów, będącej głównie pochodną wieku chorych i lokalizacji zmian nowotworowych.

 1. Fontebasso AM, Schwartzentruber J, Khuong-Quang DA, Liu XY, Sturm D, Korshunov A, Jones DT, Witt H, Kool M, Albrecht S, Fleming A, Hadjadj D, Busche S, Lepage P, Montpetit A, Staffa A, Gerges N, Zakrzewska M, Zakrzewski K, Liberski PP, Hauser P, Garami M, Klekner A, Bognar L, Zadeh G, Faury D, Pfister SM, Jabado N, Majewski J.: Mutations in SETD2 and genes affecting histone H3K36 methylation target hemispheric high-grade gliomas. Acta Neuropathol. 2013 May;125(5):659-69.
 2. Schwartzentruber J., Korshunov A., Liu X.Y., Jones D.T., Pfaff E., Jacob K., Sturm D., Fontebasso A.M., Quang D.A., Tönjes M., Hovestadt V., Albrecht S., Kool M., Nantel A., Konermann C., Lindroth A., Jäger N., Rausch T., Ryzhova M., Korbel J.O., Hielscher T., Hauser P., Garami M., Klekner A., Bognar L., Ebinger M., Schuhmann M.U., Scheurlen W., Pekrun A., Frühwald M.C., Roggendorf W., Kramm C., Dürken M., Atkinson J., Lepage P., Montpetit A., Zakrzewska M., Zakrzewski K., Liberski P.P., Dong Z., Siegel P., Kulozik A.E., Zapatka M., Guha A., Malkin D., Felsberg J., Reifenberger G., von Deimling A., Ichimura K., Collins V.P., Witt H., Milde T., Witt O., Zhang C., Castelo-Branco P., Lichter P., Faury D., Tabori U., Plass C., Majewski J., Pfister S.M., Jabado N.: Driver mutations in histone H3.3 and chromatin remodelling genes in paediatric glioblastoma. Nature 2012, 7384, 226-231.
 3. Sturm D, Witt H, Hovestadt V, Khuong-Quang DA, Jones DT, Konermann C, Pfaff E, Tönjes M, Sill M, Bender S, Kool M, Zapatka M, Becker N, Zucknick M, Hielscher T, Liu XY, Fontebasso AM, Ryzhova M, Albrecht S, Jacob K, Wolter M, Ebinger M, Schuhmann MU, van Meter T, Frühwald MC, Hauch H, Pekrun A, Radlwimmer B, Niehues T, von Komorowski G, Dürken M, Kulozik AE, Madden J, Donson A, Foreman NK, Drissi R, Fouladi M, Scheurlen W, von Deimling A, Monoranu C, Roggendorf W, Herold-Mende C, Unterberg A, Kramm CM, Felsberg J, Hartmann C, Wiestler B, Wick W, Milde T, Witt O, Lindroth AM, Schwartzentruber J, Faury D, Fleming A, Zakrzewska M, Liberski PP, Zakrzewski K, Hauser P, Garami M, Klekner A, Bognar L, Morrissy S, Cavalli F, Taylor MD, van Sluis P, Koster J, Versteeg R, Volckmann R, Mikkelsen T, Aldape K, Reifenberger G, Collins VP, Majewski J, Korshunov A, Lichter P, Plass C, Jabado N, Pfister SM.: Hotspot mutations in H3F3A and IDH1 define distinct epigenetic and biological subgroups of glioblastoma. Cancer Cell. 2012, 22, 425-37.

 

2.2. Badania molekularne rdzeniaków móżdzku

W ramach współpracy z Zakładem Patologii Molekularnej i Neuropatologii, Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzono badania dotyczące możliwości wykorzystania zaburzeń molekularnych do oceny ryzyka niekorzystnego przebiegu choroby nowotworowej u dzieci z rdzeniakami. W oparciu o czynniki molekularne zaproponowano własny model rokowniczy u chorych z tym nowotworem.

 1. Zakrzewska M, Gresner SM, Zakrzewski K, Zalewska-Szewczyk B, Liberski PP: Novel gene expression model for outcome prediction in paediatric medulloblastoma. J. Mol. Neurosci., 2013, 51, 371-9.
 2. Zakrzewska M., Zakrzewski K., Gresner S., Piaskowski S., Zalewska-Szewczyk B., Liberski P.P.: Polycomb genes expression as a predictor of poor clinical outcome in children with medulloblastoma. Childs. Nerv. Syst. 2011, 27, 79-86.

 

2.3. Badania molekularne rzadkich nowotworów mózgu u dzieci

W ramach współpracy z Zakładem Patologii Molekularnej i Neuropatologii, Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetem McGill w Montrealu w Kanadzie (McGill University Health Center) przeprowadzono badania dotyczące zaburzeń molekularnych obserwowanych w przypadkach rzadko występujących nowotworów mózgu wieku dziecięcego Badaniom poddano, między innymi, nowotwory o typie histologicznym ETMR/ETANTR oraz PXA.

 1. Kleinman CL, Gerges N, Papillon-Cavanagh S, Sin-Chan P, Pramatarova A, Quang DA, Adoue V, Busche S, Caron M, Djambazian H, Bemmo A, Fontebasso AM, Spence T, Schwartzentruber J, Albrecht S, Hauser P, Garami M, Klekner A, Bognar L, Montes JL, Staffa A, Montpetit A, Berube P, Zakrzewska M, Zakrzewski K, Liberski PP, Dong Z, Siegel PM, Duchaine T, Perotti C, Fleming A, Faury D, Remke M, Gallo M, Dirks P, Taylor MD, Sladek R, Pastinen T, Chan JA, Huang A, Majewski J, Jabado N.: Fusion of TTYH1 with the C19MC microRNA cluster drives expression of a brain-specific DNMT3B isoform in the embryonal brain tumor ETMR. Nat Genet. 2014, 46, 39-44.
 2. Zakrzewska M., Szybka M., Biernat W., Papierz T., Rieske P., Liberski P.P., Zakrzewski K.: Prevalence of mutated TP53 on cDNA (but not on DNA template) in pleomorphic xanthoastrocytoma with positive TP53 immunohistochemistry. Cancer Genet Cytogenet, 2009, 193, 93-97.
Publikacje.
 1. Kleinman CL, Gerges N, Papillon-Cavanagh S, Sin-Chan P, Pramatarova A, Quang DA, Adoue V, Busche S, Caron M, Djambazian H, Bemmo A, Fontebasso AM, Spence T, Schwartzentruber J, Albrecht S, Hauser P, Garami M, Klekner A, Bognar L, Montes JL, Staffa A, Montpetit A, Berube P, Zakrzewska M, Zakrzewski K, Liberski PP, Dong Z, Siegel PM, Duchaine T, Perotti C, Fleming A, Faury D, Remke M, Gallo M, Dirks P, Taylor MD, Sladek R, Pastinen T, Chan JA, Huang A, Majewski J, Jabado N.: Fusion of TTYH1 with the C19MC microRNA cluster drives expression of a brain-specific DNMT3B isoform in the embryonal brain tumor ETMR. Nat Genet. 2014, 46, 39-44.
 2. Zakrzewska M, Gresner SM, Zakrzewski K, Zalewska-Szewczyk B, Liberski PP: Novel gene expression model for outcome prediction in paediatric medulloblastoma. J. Mol. Neurosci., 2013, 51, 371-9.
 3. Fontebasso AM, Schwartzentruber J, Khuong-Quang DA, Liu XY, Sturm D, Korshunov A, Jones DT, Witt H, Kool M, Albrecht S, Fleming A, Hadjadj D, Busche S, Lepage P, Montpetit A, Staffa A, Gerges N, Zakrzewska M, Zakrzewski K, Liberski PP, Hauser P, Garami M, Klekner A, Bognar L, Zadeh G, Faury D, Pfister SM, Jabado N, Majewski J.: Mutations in SETD2 and genes affecting histone H3K36 methylation target hemispheric high-grade gliomas. Acta Neuropathol. 2013 May;125(5):659-69.
 4. Schwartzentruber J., Korshunov A., Liu X.Y., Jones D.T., Pfaff E., Jacob K., Sturm D., Fontebasso A.M., Quang D.A., Tönjes M., Hovestadt V., Albrecht S., Kool M., Nantel A., Konermann C., Lindroth A., Jäger N., Rausch T., Ryzhova M., Korbel J.O., Hielscher T., Hauser P., Garami M., Klekner A., Bognar L., Ebinger M., Schuhmann M.U., Scheurlen W., Pekrun A., Frühwald M.C., Roggendorf W., Kramm C., Dürken M., Atkinson J., Lepage P., Montpetit A., Zakrzewska M., Zakrzewski K., Liberski P.P., Dong Z., Siegel P., Kulozik A.E., Zapatka M., Guha A., Malkin D., Felsberg J., Reifenberger G., von Deimling A., Ichimura K., Collins V.P., Witt H., Milde T., Witt O., Zhang C., Castelo-Branco P., Lichter P., Faury D., Tabori U., Plass C., Majewski J., Pfister S.M., Jabado N.: Driver mutations in histone H3.3 and chromatin remodelling genes in paediatric glioblastoma. Nature 2012, 7384, 226-231.
 5. Sturm D, Witt H, Hovestadt V, Khuong-Quang DA, Jones DT, Konermann C, Pfaff E, Tönjes M, Sill M, Bender S, Kool M, Zapatka M, Becker N, Zucknick M, Hielscher T, Liu XY, Fontebasso AM, Ryzhova M, Albrecht S, Jacob K, Wolter M, Ebinger M, Schuhmann MU, van Meter T, Frühwald MC, Hauch H, Pekrun A, Radlwimmer B, Niehues T, von Komorowski G, Dürken M, Kulozik AE, Madden J, Donson A, Foreman NK, Drissi R, Fouladi M, Scheurlen W, von Deimling A, Monoranu C, Roggendorf W, Herold-Mende C, Unterberg A, Kramm CM, Felsberg J, Hartmann C, Wiestler B, Wick W, Milde T, Witt O, Lindroth AM, Schwartzentruber J, Faury D, Fleming A, Zakrzewska M, Liberski PP, Zakrzewski K, Hauser P, Garami M, Klekner A, Bognar L, Morrissy S, Cavalli F, Taylor MD, van Sluis P, Koster J, Versteeg R, Volckmann R, Mikkelsen T, Aldape K, Reifenberger G, Collins VP, Majewski J, Korshunov A, Lichter P, Plass C, Jabado N, Pfister SM.: Hotspot mutations in H3F3A and IDH1 define distinct epigenetic and biological subgroups of glioblastoma. Cancer Cell. 2012, 22, 425-37.
 6. Wiśniewska B, Mikołajczyk-Wieczorek W, Polis B, Polis L, Zakrzewski K, Nowosławska E: The long term psychological effects of surgical treatment using neuroendoscopic techniques and Orbis Sigma shunt implantation in children suffering from hydrocephalus. Adv Clin Exp Med 2012, 21, 3, 373-384.
 7. Zakrzewska M., Zakrzewski K., Gresner S., Piaskowski S., Zalewska-Szewczyk B., Liberski P.P.: Polycomb genes expression as a predictor of poor clinical outcome in children with medulloblastoma. Childs. Nerv. Syst. 2011, 27, 79-86.
 8. Witusik-Perkowska M., Rieske P., Hułas-Bigoszewska K., Zakrzewska M., Stawski R., Kulczycka-Wojdala D., Bieńkowski M., Stoczyńska-Fidelus E., Grešner S.M., Piaskowski S., Jaskólski D.J., Papierz W., Zakrzewski K., Kolasa M., Ironside J.W., Liberski P.P.: Glioblastoma-derived spheroid cultures as an experimental model for analysis of EGFR anomalies. J. Neurooncol. 2011, 102, 395-407.
 9. Żawrocki A., Iżycka-Świeszewska E., Papierz W., Liberski P.P., Zakrzewski K.,

Biernat W.: Analysis of the prognostic significance of selected morphological

and immunohistochemical markers in ependymomas, with literature review. Folia Neuropathol. 2011, 49, 94-102.

Współpraca międzynarodowa.

W ramach współpracy międzynarodowej prowadzone są badania molekularne nowotworów mózgu wieku dziecięcego. Dotyczą one przede wszystkim glejaków mózgu o wysokim stopniu złośliwości histologicznej oraz rzadko występujących, złośliwych nowotworów mózgu wieku dziecięcego.

Ośrodek: McGill University Health Center, Montreal Children’s Hospital, Canada.

Nazwisko lidera: Nada Jabado MD, PhD.

Realizowane projekty.

Ze środków pozyskanych w drodze konkursów zewnętrznych:
Ocena immunologiczna płynu mózgowo-rdzeniowego u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu wodogłowia – projekt badawczy finansowany w ramach grantu NCN, Nr N403 424/B/P01/2011/40.

Odległe wyniki przewlekłego niekomunikującego wodogłowia u dzieci przy wykorzystaniu technik neuroendoskopowych i zastawek typu Orbis Sigma” – projekt badawczy finansowany w ramach grantu KBN, Nr N403 188543.

Ze środków pozyskanych w drodze konkursów wewnętrznych ICZMP:
Torbiele szczeliny Sylwiusza przebieg kliniczny i leczenie prospektywne – projekt młodego naukowca, N – nr zadania 2012/60-MN

Awanse naukowe.

Krzysztof Zakrzewski – tytuł naukowy profesora – 2013 r.

Badania Kliniczne.

Konferencje naukowe.

XI Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów p.t.: „Neuroradiologia, wodogłowie i choroby kręgosłupa u dzieci”. Zakopane 13-16 03 2014 r.

X Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów p.t.: „Intensywna terapia w neurochirurgii dziecięcej. Choroby naczyń mózgowych, wodogłowie i chirurgia kręgosłupa u dzieci”. Zakopane 14-17 03 2013 r.

IX Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów p.t.: „Wodogłowie i chirurgia kręgosłupa u dzieci”. Zakopane 15-18 03 2012 r.

VIII Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów p.t.: „Nowotwory mózgu i urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci”. Zakopane 17-20 03 2011 r.


 

data ostatniej aktualizacji: 31.08.2014