ZP/107/2014

Dostawa implantów neurochirurgicznych stosowanych do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa i stabilizacji międzystawowej kręgosłupa dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: