ZP/112/2014

Dostawa zastawek stosowanych w zabiegach kardiologicznych dla Kliniki Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: