ZP/109/2014

Dostawa aparatury medycznej w związku z planowanym utworzeniem nowych pracowni w ramach restrukturyzacji Instytutu CZMP w 2014 roku

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: