Klinika Kardiochirurgii

 

Kierownik Kliniki:  prof. dr hab.n.med. Jacek Moll
 prof_moll
 e-mail:

kardiochirurgia@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42271-1451
fax: 42271-1450

Pracownicy ze stopniem naukowym profesora.
 • Jacek Moll
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora.
 • Piotr Jarosik
 • Marek Kopala
 • Maciej Moll
 • Witold Pietrzykowski 
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej.
 1. Operacje metodą Rossa i Ross-Konno jako preferowane techniki chirurgiczne w operacjach implantacji zastawki w pozycję aortalną u dzieci i młodych dorosłych.
 2. Porównanie różnych typów zastawek biologicznych wszczepianych w wadach wrodzonych i nabytych prawego ujścia tętniczego.
 1. Kompleksowa ocena wyników leczenia przełożenia wielkich pni naczyniowych (TGA) metodą korekcji anatomicznej  w ujęciu morfologii neo-aorty i neo-tętnicy płucnej, krążenia wieńcowego, wydolności wysiłkowej i jakości życia (badania prowadzone od 20 lat).

Ośrodek kardiologiczno-kardiochirurgiczny w ICZMP w Łodzi jest wiodącą w kraju i jedną z najlepszych na świecie placówek w leczeniu pacjentów z przełożeniem wielkich pni naczyniowych (TGA) metodą korekcji anatomicznej. Projekt zakłada kompleksową ocenę pacjentów po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni naczyniowych.

Publikacje.
 1. Krzysztof Michalak, Jadwiga Moll, Maciej Moll, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Marek Kopala, Katarzyna Młudzik, Jacek Moll, Neoaorticroot in children with transposition of the greatarteriesafteranarterialswitchoperation, Eur J CardiothoracSurg. 2013; 43(6): 1101-1108;
 2. PiotrKaźmierczak, Katarzyna Ostrowska, PawełDryżek, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Repair of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery in infants, Interact CardiovascThorac Surg. 2013; 16(6): 797-801;
 3. Jacek Moll, Krzysztof Michalak, Katarzyna Młudzik, Tomasz Moszura,Marek Kopala, Maciej Moll, Jadwiga Moll; Long-term outcome of direct neopulmonary artery reconstruction during the arterial switch procedure, Ann ThoracSurg, 2012 : V.93, no.1, s.177-84;
 4. PawełDryżek, Sebastian Góreczny, MarekKopala, Interventional treatment of critical coarctation of the aorta in an extremely low birth weight preterm neonate, Interventional treatment of critical coarctation of the aorta in an extremely low birth weight preterm neonate, Cardiol Young. 2012 : V.22, no.4, s.475-477;
 5. Tomasz Moszura, Katarzyna Ostrowska, PawełDryżek, Anna Mazurek-Kula, MarekNiwald, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Late emergency arterial duct stenting in a patient with teratology of Fallot and occluded Blalock-Taussing shunt, Cardiol J. 2011 : V.18, no.1, p.87-89;

Moszura T., Dryżek P., Bobkowski W., Góreczny S., Mazurek-Kula A., Moll J.,Moll J., Sysa A,Percutaneous interventions in patients with hypoplastic left heart syndrome after first Norwood operation, Post Kardiol Interw2011 T.7 nr 4 s.277-284.

Współpraca międzynarodowa.

Szkolenie w technikach operacyjnych i nabywanie nowych umiejętności w przygotowaniu pacjenta do operacji i prowadzeniu pooperacyjnym dla stypendystów (kardiochirurgów, kardiologów i anestezjologów) z Ukrainy (Narodowy Instytut Kardiologii i Kardiochirurgii im. M.M. Amosowa – http://amosovinstitute.org.ua z Kijowa „НаціональнийІнститутСерцево-СудинноїХірургіїім. М.М. Амосова НАМН України oraz Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej w Odessie)

Realizowane projekty.
Awanse naukowe.

Badania Kliniczne.
Konferencje naukowe.

Konferencja „Serce Dziecka – 20 lat diagnostyki i leczenia wad serca w Polsce”

Łódź, 01- 02.10.2010


data ostatniej aktualizacji: iar©11.09.2014