Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Tytuł Projektu „Modernizacja instalacji gazów medycznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi” w związku z COVID-19
Numer umowy o dofinansowanie DOI/INST/NW/COVID-19/85112/6230/62/144
Źródło finansowania Budżet państwa
Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Dotacja celowa
Termin realizacji 06.05.2021 – 30.11.2021
Całkowita wartość Projektu 1 715 238,11 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu państwa:
1 715 238,11 PLN)
Cel projektu Modernizacja oraz przebudowa instalacji gazów medycznych w budynkach A i B ICZMP
Cel projektu Planowanymi efektami rzeczowymi są m.in.:
• montaż nowego zbiornika tlenu ciekłego o pojemności 18-21 ton z parownicą atmosferyczną oraz kompletem armatury niezbędnej do przyłączenia do sieci szpitala wraz z przygotowaniem miejsca do posadowienia
• wykonanie nowej sieci przyłączeniowej pomiędzy tlenownią a budynkiem szpitala
• modernizacja sieci tranzytowej instalacji gazów medycznych i pionów oraz wymiana odcięć strefowych pod pionami